Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Polttopuuta Tammelasta

Viljelemme myös luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkailla alueilla, ja haluamme säilyttää nämä arvot luonnossa liikkuvien retkeilijöiden ja tulevien sukupolvien iloksi. Kaukolanharjun kupeessa sijaitsevat peltomme ja metsämme ovat Natura-aluetta, ja Kaukolanharju kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Alue luokitellaan valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi sekä merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi.

Aloitimme luonnonhoitotyöt vuonna 2008 perustamalla Kaukolanharjun alueen pelloille suojavyöhykkeet. Asumme itsekin alueella, ja haluamme suojella Pyhäjärveä suurimmilta valumilta. Lisäksi pellot ovat pohjavesialuetta. Suojavyöhykepeltoja ei lannoiteta eikä niihin käytetä kasvinsuojeluaineita. Peltojen nurmisato kerätään läheiselle nautatilalle säilörehuksi kaksi kertaa kesässä, jolloin ravinteita poistuu jatkuvasti. Peltojen reunavyöhykkeet ovat kokonaisuudessaan erityisympäristösopimusten piirissä. Tämä tarkoittaa sitä, että pellon reunavyöhykkeitä raivataan suunnitelman mukaan, jotta maisema pysyy avoimena järvelle koko niemen alueella.
 
Somerniemellä meillä on erityisympäristösopimuksen piirissä joenrantalehto, järverantapellon reunavyöhyke sekä Kopilan kartanon kulttuurihistoriallisen ympäristön pellonreunat. Myös näitä alueita hoidetaan säännöllisin raivauksin, jotta viljelymaisema säilyy avoimena. Yhteensä meillä on maatalousluonnon monimuotoiduuden ja maiseman hoitosopimuksia 5,7 ha.
 
 
 
Yhteystiedot
 
Mikko Rekola                                                            Rekolan tila                                                      
 
 
 
p. 040 526 1043                                                       Alikyläntie 94
 
 
 
mikko.rekola (at) rekolantila.net                         31340 Porras