Rekolan tila
Polttopuuta ja haketta Tammelasta

TERVETULOA REKOLAN TILALLE!

Myymme polttopuuta ja lämmityshaketta Lounais-Hämeen alueella lähinnä Tammelan ja Forssan lähialueille. Klapit pilkomme oman metsän koivukukuidusta, jota kertyy harvennuksien yhteydessä. Hakepuu on raivuurankaa, oksia ja latvuksia sekä pystykuivia tai lahovikaisia tukki- ja kuitupuita. Energiapuun lisäksi myymme vuosittain puuta pystykaupoilla metsänhoitosuunnitelmamme mukaisesti.


Rekolan tila sijaitsee Tammelan kunnan ja Someron kaupungin alueella, ja 93 ha:n peltoalalla viljelemme rehuohraa ja nurmea lähialueen kotieläintiloille. Olemme myös perustaneet pensasmustikan koeviljelmän 10 aarin alalle, ja odotamme ensimmäistä kunnon satoa lähivuosina.


Metsämme ja peltomme sijaisevat osittain maisemallisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkailla alueilla.  Kaukolanharjun luonnonsuojelu- ja natura-alueella Tammelassa viljelemme peltoja luonnonhoitonurmina. Peltoja ei lannoiteta, eikä niitä käsitellä kasvinsuojeluaineilla. Näiden peltojen reunametsiä hoidetaan maisemanhoitokohteina säännöllisellä vesakon raivaamisella. Koko Kaukolanharjun jatkeena olevaa niemeä hoidetaan poimimalla puita tiheimmistä paikoista, eikä metsikköä koskaan hakata paljaaksi. Näin metsiimme mahtuu myös luonnontilaisia alueita, vaikka pääasiassa hoidamme metsiämme talousmetsinä. 


Vuokraamme myös kesämökkejä kauniissa järvenrantamaisemissa pidempiaikaiseen käyttöön Someron Oinasjärven sekä Tammelan Pyhäjärven rannoilla.


Tervetuloa tutustumaan toimintaamme sekä tuotteisiimme oheisten linkkien kautta!